Cookie – en privacyverklaring

1. Algemeen

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Stan Bessems. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in
eerste instantie gericht worden aan Stan Bessems. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land.

2. Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.

De gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals
het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten.

3. Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze
verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

4. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

5. Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Stan Bessems draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke verplichting.

6. Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken,
zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij
Google Analytics.

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De
informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De
informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet
persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij
hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is
een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse
servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield
principes.

Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet
opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u
gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

7. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt
uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken
en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens
te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de
verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig
hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt
hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens
ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens
daar niet meer voor inzetten.

8. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

9. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen via info@stanbessems.nl

 • Stan Bessems Fotografie
 • Concordiastraat 9
 • 6269 GA Margraten
 • Btw nummer: NL159653393